[Ôn Tập Văn 10] Ra-ma buộc tội – học kỳ 1

0

[Ôn Tập Văn 10] Ra-ma buộc tội – học kỳ 1

– Thể loại: sử thi anh hùng.

– Hình thức lưu truyền: kể.

– Nghệ thuật: miêu tả nội tâm và tính cách nhân vật, xây dựng xung đột tạo nên kịch tính cho tác phẩm.

– Nội dung: Thông qua việc xây dựng nhân vật Ra-ma, người dân Ấn Độ muốn thể hiện quan điểm về hình mẫu lí tưởng về tính cách, hành động của con người cổ đại – là một đấng quân vương mẫu mực, trọng danh dự, dám hy sinh tình yêu vì danh dự, bổn phận của mình. Bên cạnh đó, việc xây dựng nhân vật Xi-ta, cũng chính là cách ca ngợi những người phụ nữ trong sáng, thủy chung, sẵn sàng bất chấp mọi thứ để chứng tỏ tình yêu và đức hạnh của mình.